Wetenschap

Postma promoveerde in 1895 bij de latere Nobelprijswinnaar J.D. van der Waals op het proefschrift Eat over uitstraling en opslorping. Hij gooide zich naast zijn leraarsbaan op de studie van de natuurkunde. Hij had onder andere contact met H.A. Lorentz, in die tijd een centrale figuur in het internationaal netwerk van natuurkundigen. Zijn artikelen verschenen in de ‘ Verslagen en mededelingen ‘ van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Postma maakte van alles wat er bestudeerde en schreef uittreksels en aantekeningen in schriften, achthonderd in totaal. Die worden bewaard in het archief van Tresoar. Ze geven een goed beeld van zijn geestelijke arbeid en verrichten gedurende de tijd en laten ook de filosofische achtergrond van zijn dichtwerk zien.