Ontstaan

Het was in mei 2006 toen in de kerk van Schraard veel mensen afkwamen op een lezing van Philippus Breuker over ‘ Het landschap van Obe Postma ’.
In de pauze kwam Siebren van der Zwaag op hem toe met de vraag of er niet een Postma Selskip was. 
Ze concludeerden dat er eigenlijk zon’n stichting moest komen en vroegen Jan Gulmans, die er ook was of hij mee wilde doen.
Dat was het geval en zo werd daar die middag besloten om stappen te ondernemen om tot de oprichting van het Obe Postma Selskip te komen, en, annex daaraan, van de Obe Postma Stichting.
Begin oktober 2006 werd een en ander notarieel vast – gelegd en op 19 november van datzelfde jaar presenteerde het Obe Postma Selskip zich in de kerk te Cornwerd.