Geschiedenis

Obe Postma (1868-1963) was naast dichter en wis- en natuurkundige vooral ook historicus. Zijn historisch werk valt in ruime zin onder de landbouwgeschiedenis. Er zijn globaal genomen drie onderwerpen die zijn belangstelling hadden:

– Veldindeling

– Boerenhuis

– Boerenbedrijf

Postma legde verschillende series schriften aan, waarvan die over ’Geschiedenis,’ ’Friesland’ en ’Groningen en Drenthe’ van belang zijn voor de kennis van zijn historisch onderzoek. Hij nummerde de schriften per serie. Van alle schriften met elkaar, ook van die op andere gebieden, is eerder al een inventarisatie gemaakt met doorlopende nummering (zie Archief).

Wie wil weten hoe hij op het gebied Veldindeling een gezaghebbend historicus kon worden, zal veel van zijn gading vinden in de uittrekselschriften die hij aanlegde en die ook bewaard zijn. Hij blijkt niet alleen zeer omvangrijk archiefonderzoek te hebben gedaan, maar, wat minder bekend is, zich ook grondig in de internationale literatuur te hebben verdiept. Het begin van die intensieve studie ligt in 1918. Daarna gaat zijn archiefonderzoek nog onverminderd door, tot kort voor zijn dood aan toe, maar literatuur leest hij dan nog alleen maar meer incidenteel, afhankelijk van het specifieke onderwerp dat hem op een bepaald ogenblik bezig houdt.

Postma legde verschillende series schriften aan, waarvan die over ’Geschiedenis,’ ’Friesland’ en ’Groningen en Drenthe’ van belang zijn voor de kennis van zijn historisch onderzoek. Hij nummerde de schriften per serie. Van alle schriften met elkaar, ook van die op andere gebieden, is eerder al een inventarisatie gemaakt met doorlopende nummering (zie Archief).