Doelstelling

Doel van het Selskip is Obe Postma zijn leven ( 1868 – 1963 ) en werk ( poëzie en wetenschappelijk werk op het gebied van de Friese geschiedenis en de natuurwetenschap ) aandacht te geven door studie, publicaties, tentoonstellingen, escursies, congressen, artistieke producties etc. en hierdoor een zo groot en divers mogelijk publiek te bereiken.

Het Selskip wil daarmee ook een bijdrage leveren aan een levende cultuur in Fryslan, zowel door eigen activiteiten als door aandacht te vestigen op Postma zelf. Postma kan men erfgenaam van de cultuur noemen. Hij neemt daarin een vooraanstaande plaats in, zowel in de wereld van onderzoek en studie als in het hart van vele lezers. Hij heeft de geschiedenis van vitale delen van het leven in Fryslan beschreven, zoals het dagelijkse leven in dorp en stad, het boerenbestaan en het boerenbedrijf alsmede de verschillende landschappen.