Wjerklank

Met Wjerklank geeft het Obe Postma Selskip informatie over de voortgang van activiteiten, projecten en publicaties, maar ook andere nieuwtjes over het ervaringen van het Obe Postma Selskip krijgen er een plaats in.
Wjerklank geeft graag ruimte voor grotere of kleinere stukken over het werk en het leven van Postma.
Verder besteedt Wjerklank aandacht aan beschrijvingen van onderzoeksactiviteiten, voortgangsverslagen, voorstellen van (nieuw) onderzoek op het gebied van filosofie, poëtica, geschiedenis, natuurwetenschap, voorzover relevant voor de Postmastudie.