Lijst van uittreksels en aantekeningen Geschiedenis

Elders op deze site beschrijven we Postma als historicus van de veldindeling. Wie wil weten hoe hij op dat gebied een gezaghebbend historicus kon worden, zal veel van zijn gading vinden in de uittrekselschriften die hij aanlegde en die ook bewaard zijn. Hij blijkt niet alleen zeer omvangrijk archiefonderzoek te hebben gedaan, maar, wat minder bekend is, zich ook grondig in de internationale literatuur te hebben verdiept. Het begin van die intensieve studie ligt in 1918.
We geven hier een overzicht van de inhoud van de schriften uit de jaren tot ongeveer 1928. Daarna gaat zijn archiefonderzoek nog onverminderd door, tot kort voor zijn dood aan toe, maar literatuur leest hij dan nog alleen maar meer incidenteel, afhankelijk van het specifieke onderwerp dat hem op een bepaald ogenblik bezig houdt.
Postma legde verschillende series schriften aan, waarvan die over ’Geschiedenis,’ ’Friesland’ en ’Groningen en Drenthe’ van belang zijn voor de kennis van zijn historisch onderzoek. Hij nummerde de schriften per serie. Van alle schriften met elkaar, ook van die op andere gebieden, is eerder al een inventarisatie gemaakt met doorlopende nummering (zie elders op deze site). In de volgende overzichten wordt eerst het nummer uit die inventarisatie genoemd en pal daarachter het nummer dat Postma zelf gaf.

Lijst uittreksels geschiedenis