Studiedag ‘Wijsgerige aspecten van de poëzie rond 1900 in Nederland’

Op 16 november 2007 organiseerde het Obe Postma Selskip een studiedag over de wijsgerige aspecten van de poëzie van Postma en diens tijdgenoten, zoals Verwey, Roland Holst, Boutens, Leopold en Dèr Mouw. De studiedag werd gehouden in Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden. Dagvoorzitter was Dr. Jan Gulmans.

Programma
10.30 Inloop, koffie
10.55 Opening Drs. Siebren van der Zwaag, voorzitter Obe Postma Selskip
11.00 Dr. Gerlof Verwey , Albert Verwey als nonconformist
11.40 Dr. Odile Heynders, Wijsgerige aspecten van de poëzie van Henriette Roland Holst
12.20 Discussie
12.30 Lunch
13.30 Dr. Marco Goud, P.C. Boutens als wijsgerig dichter
14.10 Prof.dr. Dick van Halsema, De rol van filosofie in werk en dichterschap van Leopold
14.50 Discussie
15.00 Thee/koffie
15.20 Prof.dr. Philippus Breuker, Obe Postma tussen Plato en Nietzsche
16.00 Dr. Lucien Custers, Filosofie en mystiek in het werk van J.A. dèr Mouw
16.40 Discussie
17.00 Afsluiting en borrel