HJERSTMOANNE

HJERSTMOANNE

De lytsfeint mei syn huigerop
Hellet de kij foar it melken op.
 
 
Wynmoanne
 
No de apels siikje yn ’t hôf,
Hja reine fan de takken ôf.
 
Slachtmoanne
 
Hazze, hûn en jagersman,
De bern meitsje der har boartsjen fan.
 
Wintermoanne
 
Sinteklaas út Spanje wei
Nimt foar ’t Fryske hûs wat mei.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *