Over het Obe Postma Selskip

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van het Obe Postma Selskip is als volgt:

  • Lútsen Kooistra, voorzitter
  • Rimmer Mulder, secretaris
  • Romke Boskma, penningmeester
  • Pieter Tuinman, algemeen lid

ANBI-gegevens

Het Obe Postma Selskip heeft de ANBI status (RSIN fiscaal informatienummer: 817413765). ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Wettelijke voorschriften vereisen dat op de site van het Obe Postma Selskip een aantal gegevens van het Selskip staan. De gegevens hebben betrekking op statuten, inhoudelijke doelstellingen, financiële regels en verslagen, en activiteiten. Klik hier om de ANBI-gegevens 2019 te lezen: ANBI-2019