En jimmer komme de freugden wer (muziek: Pieter Bakker)

Op 9 september 2007 vond in de protestantse kerk van Schraard de première plaats van En jimmer komme de freugden wer. Deze compositie ontleent haar titel aan het gedicht Pinkster (SF 202) van Obe Postma. De uitvoering was in handen van Sebastiaan van Delft orgel en Saartje van Camp cello. Naar aanleiding van deze eerste uitvoering schreef Rudolf Nammensma in de Leeuwarder Courant over een werk ‘waarin door onverbiddelijke orgelaccenten en een klagende cello een melancholieke sfeer werd neergezet, die heel geraffineerd, met klimmende orgelpassages en meer lieflijkheid in het strijkspel, werd omgezet in ontluikend optimisme. Een gang van herfstachtig grijs naar vrolijker pastel. En jimmer komme de freugden.’ In de kerk van Broek bij Joure werd de hier te beluisteren opname gemaakt. De compositie van Bakker was opnieuw te horen op 18 november 2007 in de kerk van Hichtum, en op 2, 3 en 9 mei 2008 tijdens drie pinksterconcerten in respectievelijk de kerk van Schraard, de Grote Kerk van Leeuwarden en de dorpskerk van Beetsterzwaag.

Pieter Bakker

Pinkster (SF 202)

Muzyk: Pieter Bakker

En jimmer komme de freugden wer
As ‘k troch de simmer gean,
Op ‘e rêch de waarme sinne fiel,
En myn freonen om my stean.

Dat binne de raaien oan wegene kant
Dy’t ik glide lit troch de hân;
Dat is de swiete poarperbol
En al it folk fan it lân.

Dat is op it wierke it koatershûs,
De gevel heal begroeid;
It minske dat mei it breidzjen rint,
It bern dat yn ’t hôfke djoeit.

De miggen, de flinters, it fûgellûd
En al de blide skyn;
En swietste rook dy de siele wûn
Ta alle poaren yn.