ANBI

Het Obe Postma Selskip heeft een ANBI registratie onder RSIN nummer 817413765.