Wjerklank 2 (2007)

wjerklank_2Wjerklank Jiergong 1 Nûmer 2 (2007)

Ynhâld

 • Poëzie op het breukvlak van twee eeuwen
 • Van de bestuurstafel
 • Albert Verwey als erfgenaam van het nonconformisme
 • Het wezen van elk ding is te vergaan
 • P.C. Boutens als wijsgerig dichter?
 • De poëzie van Jan Hendrik Leopold
 • Obe Postma tussen Plato en Nietzsche
 • Filosofie en mystiek in het werk van J.A. dèr Mouw
 • Famyljeferhalen
 • Postma’s weg tot de archieven
 • Studiedag “Wijsgerige aspecten van de poezie rond 1900 in Nederland’