Obe Postma-middag 2019

  • Datum: 24 mei 2019; 14:00 – 18:00 (zaal is open 13:30u)
  • Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
  • Opgave via email: annekejgdevos@hotmail.com
  • Toegang: leden (met introducé) gratis, niet-leden 5 euro


Op vrijdag 24 mei 2019 zal de dichter, essayist, vertaler en classicus dr. Piet Gerbrandy een lezing “De wyn fan Fryslân” verzorgen. Verder zullen na de pauze de OPS-leden Willem van Dijk, Klaas van der Hoek, Johannes Kramer, Teake Oppewal en Pieter Tuinman bijdragen over gedichten van Obe Postma leveren.