Onthulling buste Obe Postma op 6 november 2014

Op 6 november 2014 werd in Tresoar de door Frans Tiessen ontworpen buste van Obe Postma tijdens een feestelijke bijeenkomst onthuld. Ter gelegenheid daarvan werden korte inleidingen verzorgd door George Huitema, voorzitter van het Obe Postma Selskip, Hajo Apotheker, burgemeester gemeente SWF, Frans Tiessen, maker van de buster,  Philippus Breuker en Willem Abma.

foto’s van de bijeenkomst