Foto-impressie reisje 2012

Naar Cornwerd!

Op zaterdag 12 mei werd, met als titel “It Koarnwert fan Postma”, het jaarlijkse OPS-reisje gehouden. Tineke Steenmeijer-Wielenga en Philippes Breuker waren verantwoordelijk voor de begeleiding. Zij hadden in nummer 11 van het tijdschrift ‘Wjerklank’ al, als toelichting op het reisje belangrijke bijzonderheden opgeschreven. George Huitema heeft een mooi foto-album (met onderschriften) gemaakt van het reisje, dat hier te zien is. Het concert, dat in het kader van het reisje uitgevoerd werd, is hier te zien.

postmareiske20122postmareiske20121