Over het Obe Postma Selskip

Het Obe Postma Selskip, opgericht in 2006, wil als vereniging liefhebbers van het oeuvre van Postma bijeen brengen. Tevens wil het Selskip de bestudering van zijn werk stimuleren en de uitgave van zijn werk bevorderen.

Het Obe Postma Selskip organiseert regelmatig bijeenkomsten rond verschillende aspecten van Postma’s oeuvre. Tevens geeft de vereniging het blad Wjerklank uit. Ook via de website worden leden en belangstellenden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen.

Door middel van lezingen, tentoonstellingen en dergelijke stimuleert het Obe Postma Selskip een kritische receptie van het werk van Postma.

Het Selskip wil de nationale en (mogelijk ook) de internationale contacten aangaande het oeuvre van Postma bevorderen. Daartoe zoekt het naar steun en medewerking van de overheid en van organisaties die op hetzelfde terrein werkzaam zijn.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van het Obe Postma Selskip is als volgt:

  • Prof. dr. George Huitema, voorzitter
  • Dr. Jan Gulmans, secretaris
  • Dr. Jan Guichelaar, penningmeester
  • Drs.  Geke Sjoerdsma, lid
  • Dr. Doekle Elgersma, lid
  • Dr. Geart van der Meer, lid.

fotobestuur

 

 

 

 

 

 

 

Het huidige bestuur  (vlnr) Jan Guichelaar Jan Gulmans, Geart van der Meer, Doekle Elgersma, Geke Sjoerdsma en George Huitema .

ANBI-gegevens

Wettelijke voorschriften vereisen dat op de site van het Obe Postma Selskip (tevens van de Obe Postma Stichting) een aantal gegevens van het Selskip en de Stichting staan.

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. De gegevens hebben betrekking op statuten, inhoudelijke doelstellingen, financiële regels en verslagen, en activiteiten. Klik hier om de ANBI-gegevens te lezen.