Alle berichten van admin

Over het Obe Postma Selskip

Het Obe Postma Selskip, opgericht in 2006, wil als vereniging liefhebbers van het oeuvre van Postma bijeen brengen. Tevens wil het Selskip de bestudering van zijn werk stimuleren en de uitgave van zijn werk bevorderen.

Het Obe Postma Selskip organiseert regelmatig bijeenkomsten rond verschillende aspecten van Postma’s oeuvre. Tevens geeft de vereniging het blad Wjerklank uit. Ook via de website worden leden en belangstellenden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen.

Door middel van lezingen, tentoonstellingen en dergelijke stimuleert het Obe Postma Selskip een kritische receptie van het werk van Postma.

Het Selskip wil de nationale en (mogelijk ook) de internationale contacten aangaande het oeuvre van Postma bevorderen. Daartoe zoekt het naar steun en medewerking van de overheid en van organisaties die op hetzelfde terrein werkzaam zijn.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van het Obe Postma Selskip is als volgt:

  • Prof. dr. George Huitema, voorzitter
  • Dr. Jan Gulmans, secretaris
  • Dr. Jan Guichelaar, penningmeester
  • Drs.  Geke Sjoerdsma, lid
  • Dr. Doekle Elgersma, lid
  • Dr. Geart van der Meer, lid.

fotobestuur

 

 

 

 

 

 

 

Het huidige bestuur  (vlnr) Jan Guichelaar Jan Gulmans, Geart van der Meer, Doekle Elgersma, Geke Sjoerdsma en George Huitema .

ANBI-gegevens

Wettelijke voorschriften vereisen dat op de site van het Obe Postma Selskip (tevens van de Obe Postma Stichting) een aantal gegevens van het Selskip en de Stichting staan.

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. De gegevens hebben betrekking op statuten, inhoudelijke doelstellingen, financiële regels en verslagen, en activiteiten. Klik hier om de ANBI-gegevens te lezen.

Boek: “De fascinatie voor Slauerhoff”

Op 20 maaie 2011 waard troch it Obe Postma Selskip yn Slauerhoff Interieurs te Ljouwert in boek op it gebiet fan de poëzij oanbean. Sprekkers wiene ûnder mear Hylkje de Jong en Martin Reints. Slauerhoff Interieurs is it plak wêr Slauerhoff opgroeide.

De titel fan it boek is: “De fascinatie voor Slauerhoff”. De redaksje wie yn hannen fan Philippus Breuker, Jan Gulmans en Hylkje de Jong. Der binne bydragen fan Huub Mous, (Slauerhoff en het onbehagen in de cultuur); Hein Aalders (Kamp met de demon. Het demonische in het werk van Slauerhoff); Eep Francken (Slauerhoff in de Nederlandse literatuurgeschiedenis); Marian de Vooght (De rusteloze en de berustende: Slauerhoff en Terborch in vriendschap en verbeelding); Philippus Breuker (Postma’s fascinatie voor Slauerhoff) en Wim Hazeu (De Friese bronnen van Slauerhoff).  It boek is útjoen yn de Obe Postma Rige no. 6 (ISBN 978-90-5615-265-9.)

2011-Slauerhoff-LCrecensie

Ledenvergadering 4 februari 2015

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van het Obe Postma Selskip vindt plaats op woensdag 4 februari 2015 in Café Wouters te Leeuwarden. Na het huishoudelijk gedeelte houdt Dr. Alpita de Jong een lezing over de verwantschap tussen de broers Halbertsma en Obe Postma.

Als u op onderstaande link klikt, krijgt u het gehele programma te zien: Ledegearkomste Obe Postma Selskip 2014 (te hâlden op 4- 2- 2015)